Društvo vinogradnikov Šentrupert združuje 180 članov, iz občine Šentrupert, občine Mokronog - Trebelno in občine Mirna. Vinorodne gorice se v občini Šentrupert razprostirajo po gričevju nad Šentrupertom. Tu so znane gorice kot Apnenik, Okrog, Zadraga, Hom, Sela, Hrastno,Vrhe. V občini Mirna so znane gorice na Debencu z manjšimi zaselki ter zahodno nad Mirno. V občini Mokronog - Trebelno imajo naši člani vinograde na Sv. Vrhu, Brezovici. Za svoje člane prirejamo terenske oglede in posvetovanja, strokovne tečaje, ekskurzije. Vsako leto v mesecu februarju ali marcu izvedemo ocenjevanje letnika.

Po vinskih okoliših imamo tudi določena mesta, kjer izšolani člani opravljajo meritve prostega žvepla, alkohola in kisline v vinu. Potrebno opremo in potrebne reagente nabavlja društvo. Vsako leto širimo ta mesta. Društvo sodeluje z ostalimi vinogradniškimi društvi, deluje v Zvezi vinogradniških društev Dolenjske in se udeležuje prireditev, povezanih s promocijo cvička. Smo tudi člani VINIS-a.

Člani našega društva so sodelovali že na ustanovnem zboru Društva vinogradnikov Dolenjske v letu 1972 na Otočcu, nekateri celo v iniciativnem odboru. Društvo vinogradnikov Dolenjske se je v nekaj letih zelo razširilo in leta 1980 je bilo ustanovljeno Društvo vinogradnikov Šentrupert, ki se je vključilo v Zvezo vinogradnikov Dolenjske. Od takrat je število članov počasi naraščalo in se ustalilo pri sedanji številki. Večinoma gre za vinogradnike z manjšim številom trt in manjšimi tržnimi viški, vendar se njihova vina neredko uvrščajo tudi med najboljša na ocenjevanjih v okviru dolenjskega vinorodnega okoliša.

V našem društvu imamo tudi nekaj večjih znanih vinogradnikov: Vinska klet Frelih, ki slovi po Cvičku od fare in šampanjcih, družina Brcar - Vinski butik, ki ima tudi znan cviček in predikatre, družina Vovk-Kržič, ki ima tako cviček, kot tudi sortna bela vina.

Društvo prireja vsako leto v mesecu juniju s pomočjo sponzorjev in Turističnega društva Šentrupert družabno prireditev PRAZNIK CVIČKA na trgu v Šentrupertu. Ob tej priliki izdamo tudi društveni bilten, kjer predstavimo dejavnost društva in objavimo rezultate društvenega ocenjevanja.

Realizacija letnih programov dela društva je odvisna predvsem od tega, koliko finančnih sredstev uspemo zbrati. Edini redni vir je članarina, donacije občine Šentrupert in sponzorska sredstva podjetnikov, brez katerih ne bi bilo prireditve Praznik cvička na trgu v Šentrupertu.

Glavne dejavnosti: