Novice

Vabilo na oddajo vzorcev za društveno ocenjevanje vin in vabilo na občni zbor Društva vinogradnikov Šentrupert
13.2.2010

Društvo vinogradnikov Šentrupert

Datum: 10. 2. 2010

 

Zadeva: Vabilo za oddajo vzorcev za društveno ocenjevanje vin in vabilo na občni zbor v  soboto, 6. marca 2010.

1. DRUŠTVENO OCENJEVANJE

Društvo vinogradnikov Šentrupert organizira društveno ocenjevanje vin v soboto, 27. februarja 2010, ob 8.30 uri v Vinski kleti Frelih.

Vse člane društva naprošamo, da oddajo vzorce vina svojim poverjenikom v sredo, četrtek ali petek, to je od 24. do 26. februarja (Prijatelj Andrej, Špolar Franc, Gorenc Stane, Grm Stane, Brcar Peter, Vovk Ivan, Bartolj Franc) oz. jih izjemoma dostavijo v Vinsko klet Frelih - bife - kavarna v četrtek ali najkasneje do petka, 26. februarja do 15. ure. Vzorec vina naj bo v litrski steklenici z nalepko (društveno nalepko dobite pri poverjenikih oz. bife Frelih), na kateri naj bo natančen naslov vinogradnika, ime vinske gorice in ime sorte oz. zvrsti vina.

Za vsak vzorec je prispevek 10 EUR.

2. OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Občni zbor društva bo v soboto, 6. marca 2010, ob 17. uri v dvorani Vinske kleti Frelih s sledečim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov občnega zbora:

  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja,
  • dveh overovateljev zapisnika in
  • verifikacijsko komisijo.
2. Poročilo o delu v minulem letu in program dela za leto 2010:
  • predsednika upravnega odbora,
  • blagajnika,
  • disciplinske komisije,
  • predsednika nadzornega odbora in
  • program dela za leto 2010.

3. Razprava po poročilih in sprejem.

4. Razrešnica dosedanjemu upravnemu odboru, nadzornemu odboru in disciplinski komisiji.

5. Volitev novih organov društva za naslednje štiriletno obdobje:
  • Upravni odbor: predsednik, tajnik, blagajnik in šest članov.
  • Nadzorni odbor in disciplinska komisija.

6. Poročilo o ocenjevanju vin od 27. 2. 2010 in podelitev listin: diplom in priznanj.

7. Razno.

Dodatno obvestilo: V četrtek, 18. februarja 2010, organiziramo predavanje strokovnjakov iz firme METROB. Tema: Rez in novosti iz prehranjevanja in zaščite vinske trte. Predavanje bo v Kulturnem domu Šentrupert ob 17. uri.

Predsednik društva:

Bartolj Franc