DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠENTRUPERT

Zadnje Novice


O Društvu

Društvo Vinogradnikov Šentrupert


Društvo vinogradnikov Šentrupert združuje preko 120 članov, iz občine Šentrupert, Mokronog – Trebelno in Mirna. Vinorodne gorice se v občini Šentrupert razprostirajo po gričevju nad Šentrupertom. Tu so znane gorice kot so Apnenik, Okrog, Zadraga, Hom, Sela, Hrastno, Kovačev hrib, Vrhe ter še nekaj vinskih goric v sosednih občinah.

Za svoje člane prirejamo terenske oglede in posvetovanja, strokovne tečaje, ekskurzije. Vsako leto v mesecu februarju ali marcu izvedemo ocenjevanje letnika.

Po vinskih okoliših imamo tudi določena mesta, kjer izšolani člani opravljajo meritve prostega žvepla, alkohola in kisline v vinu. Potrebno opremo in potrebne reagente zagotavlja društvo. Društvo sodeluje z ostalimi vinogradniškimi društvi, deluje v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) in se udeležuje prireditev, povezanih s promocijo cvička. Smo tudi člani VINIS-a.

Člani našega društva so sodelovali že na ustanovnem zboru Društva vinogradnikov Dolenjske v letu 1972 na Otočcu, nekateri celo v iniciativnem odboru. Društvo vinogradnikov Dolenjske se je v nekaj letih zelo razširilo in leta 1980 je bilo ustanovljeno Društvo vinogradnikov Šentrupert, ki se je vključilo v Zvezo vinogradnikov Dolenjske. Od takrat je število članov počasi naraščalo, potem pa po ustanovitvi dveh društev v sosednjih občinah nekoliko upadlo.Večinoma gre za vinogradnike z manjšim številom trt in manjšimi tržnimi viški, vendar se njihova vina neredko uvrščajo tudi med najboljša na ocenjevanjih v okviru dolenjskega vinorodnega okoliša.

V našem društvu imamo tudi nekaj znanih vinogradnikov: Vinska klet Frelih, ki slovi po Cvičku od fare in šampanjcih, družina Brcar, ki ima tudi znan cviček, turistična kmetija Možina, turistična kmetija Špolar itd.

Društvo prireja vsako leto s pomočjo sponzorjev v okviru praznika občine Šentrupert družabno prireditev PRAZNIK CVIČKA na trgu v Šentrupertu. Ob tej priliki izdamo tudi društveni bilten, kjer predstavimo dejavnost društva in objavimo rezultate društvenega ocenjevanja.

Realizacija letnih programov dela društva je odvisna predvsem od tega, koliko finančnih sredstev uspemo zbrati. Edini redni vir je članarina, donacije občine Šentrupert in sponzorska sredstva podjetnikov, brez katerih ne bi bilo prireditve Praznik cvička na trgu v Šentrupertu.

Glavne dejavnosti:

  • Izobraževanje članov društva skozi vse leto
  • Lokalna društvena pokušnja (degustacija) v mesecu februarju ali marcu
  • Praznik Cvička na trgu v Šentrupertu – prva sobota v mesecu juniju
  • Strokovna ekskurzija – po letnem planu društva
  • Udeležba na ocenjevanju vin v okviru tedna, ki ga organizira ZDVD
  • Sodelovanje na Cvičkariji ZDVD v okviru tedna cvička
  • Sodelovanje na raznih prireditvah v občini