Vodstvo

Predsednik društva

 • Stane Grm
  • GSM: 031 341 937
  • e-mail:

Upravni odbor

 • Stane Grm, predsednik
 • Marija Kutnar, tajnica
 • Terezija Zgonc, blagajničarka

Člani upravnega odbora

 • Jože Urbič
 • Franc Špolar
 • Bojan Brcar
 • Toni Žago
 • Jože Brcar
 • Silvester Opara

Nadzorni odbor

 • Tone Rugelj, predsednik
 • Jože Brcar st., član
 • Anton Lokar, član

Častno razsodišče

 • Alojz Gregorčič, predsednik
 • Jože Možina, član
 • Ivan Kramer, član